Agressie

Wanneer het woord agressie valt, zijn er allerlei radartjes die bij de mens afgaan.

Je gedachten krijgen de vrije loop gestuurd door emoties die je in het verleden hebt opgedaan of hoe je vanuit je waarden en normen daar een betekenis aan hebt gegeven.

Agressie wordt vaak geassocieerd met iets negatiefs.

Je bent of gebruikt agressie om iets of iemand anders schade toe te brengen.

Freud zegt: Agressie is een hoofdbestanddeel van territorialiteit, een uiting als primaire drift gericht op het behoud en voortbestaan van het ik, het individu, binnen de samenleving.

Vanuit onze (basis)visie kijken wij vanuit een stuk territorialiteit naar het woord agressie.

Agressie is voor ons positief. Vanuit de gedachtegang op een respectvolle manier opkomen voor je zelf zowel (non)verbaal als fysiek met als doel het vergroten, onderhouden, beschermen van je eigen ik of de belangrijke ander.

Agressie