Basistraining plaatje

Voor meer informatie, maak gebruik van onderstaand contactformulier
  Basistraining

  Een training welke zich zal onderscheiden van andere, door een eigen kijk op agressie. Gegeven door trainers met ervaring en deze graag willen delen.  

  Niet enkel consumeren maar geprikkeld door praktisch ervaren.

  Grensoverschrijdend gedrag, vaak betiteld als ongewenst en/of onbegrepen.

  Maar wat als we de communicatie kunnen scheiden van het gedrag. Kunnen we dan preventief werken en elkaar wellicht beter begrijpen ?

  Agressie bekeken vanuit verschillende aspecten, invalshoeken en visies. Resoluut in de acceptatie van gedrag en grenzen stellen waar deze om grenzen vragen. Hetgeen de deelnemer zal meenemen uit deze training, is om autonomie te vergroten op een manier zodat dit voor iedereen praktisch toepasbaar zal zijn en waar dit recht doet aan preventief en/of de-escalerend werken.

  In het vervolg misschien (net) iets anders naar agressie te kijken, observeren en signaleren.

  Veiligheid is en moet altijd prioriteit zijn van alle betrokken partijen.

  Weerbare en trotse mensen zorgen goed voor zichzelf en voor een ander.

  Na afloop van de training:

  • Is de deelnemer in staat preventief en de-escalerend te leren denken en werken.
  • Kan de deelnemer situaties taxeren volgens de kernwaarden van territorialiteit.
  • Kan de deelnemer gedrag volgens concreet en objectief gedrag signaleren en dit omschrijven naar een praktisch toepasbaar model, o.a. agressiepiramide.
  • Kan de deelnemer adequaat reageren zowel (non) verbaal als fysiek op de verschillende vormen en oorzaken van ″ongewenst – onbegrepen” gedrag.
  • Is de deelnemer in staat verbale agressie te herkennen in verschillende vormen.
  • Is de deelnemer in staat agressie te bewerken en de-escaleren met aangeleerde interventies.
  • Is de deelnemer in staat het eerste contact ( gesprek) na een (heftige) gebeurtenis te laten plaatsvinden.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Vorming en weerbaarheid
  • Territorialiteit
  • Observeren en signaleren
  • Collegiale opvang
  • Verbale agressie

  SKJ accreditatie ( 14.25 punten )

  Duur:

  9 uren ( 3 dagdelen van 3 uur )

  Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt. 

  A. Einstein