verbale agressie

Voor meer informatie, maak gebruik van onderstaand contactformulier
  Verbale agressie

  Onder verbale agressie wordt verstaan: iemand verbaal beledigen, uitschelden, discrimineren, bedreigen, intimideren. 

  Je kan ook iemand indirect verbaal agressief bejegenen bijvoorbeeld: telefonisch, schriftelijk, via iemand anders. 

  Verbale agressie is wanneer 1 of meerdere personen tegen iemand verbaal agressief gedrag laten zien.

  Er bestaan verschillende vormen van verbale agressie, elke vorm vraagt zijn eigen benaderingswijze. In deze training worden de verschillende vormen van verbale agressie en bijbehorende benaderingswijze behandeld.

  Na afloop van de training:

  1. Kan de deelnemer verschillende vormen van verbale agressie herkennen.

  2. Kan de deelnemer interventies inzetten volgens het keuzemodel.

  3. Weet de deelnemer de verschillende treden vanuit de agressiepiramide te benoemen.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Agressiepiramide

  • Factoren van invloed op agressie

  • Houding

  • Keuzemodel

  • Soorten agressie

  Duur:

  In overleg op maat gemaakt.