Overval

Voor meer informatie, maak gebruik van onderstaand contactformulier
     Overvaltraining

Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis.

Het gebeurt per definitie onverwachts en gaat vaak gepaard met geweld en/of (doods)bedreigingen.

Er wordt veel schade bij geleden maar de grootste is niet uit te drukken in geld.

Na afloop van de training:

1. Is de deelnemer bewuster geworden van een risico situatie en weet hier preventief mee om te gaan.

2. Weet de deelnemer tijdens een overval: wat wel te doen en vooral wat niet te doen.

3. Kan de deelnemer na afloop de nodige stappen ondernemen.

Onderwerpen die aan bod komen:

Risico-inventarisatie maken met als uitgangspunt bewustwording (draaiboek etc. )

Do’s en dont ‘s tijdens een overvalsituatie (RAAK methode)

Bruikbaar signalement samenstellen

Ideaalbeeld overvaller

Nazorg (verwerking, slachtofferhulp, etc. )

Duur:

in overleg op maat gemaakt.