Overval

Voor meer informatie, maak gebruik van onderstaand contactformulier
       Overvaltraining

  Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis.

  Het gebeurt per definitie onverwachts en gaat vaak gepaard met geweld en/of (doods)bedreigingen.

  Er wordt veel schade bij geleden maar de grootste is niet uit te drukken in geld.

  Na afloop van de training:

  1. Is de deelnemer bewuster geworden van een risico situatie en weet hier preventief mee om te gaan.

  2. Weet de deelnemer tijdens een overval: wat wel te doen en vooral wat niet te doen.

  3. Kan de deelnemer na afloop de nodige stappen ondernemen.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  Risico-inventarisatie maken met als uitgangspunt bewustwording (draaiboek etc. )

  Do’s en dont ’s tijdens een overvalsituatie (RAAK methode)

  Bruikbaar signalement samenstellen

  Ideaalbeeld overvaller

  Nazorg (verwerking, slachtofferhulp, etc. )

  Duur:

  in overleg op maat gemaakt.