Fysieke vaardigheid:

fysiek

Voor meer informatie, maak gebruik van onderstaand contactformulier
  Fysieke vaardigheid

  Onze fysieke vaardigheden en technieken worden nooit zomaar aangeleerd. Ze dienen altijd aan te sluiten bij de theoretische kaders die worden aangeboden.

  De perfecte uitvoering is niet het doel.

  Als uitgangspunt hebben wij het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De deelnemer dient de technieken voldoende te beheersen om deze tijdens een noodsituatie in te kunnen zetten.  

   

  Iets doen is beter dan niets doen 

  Al onze technieken die wij trainen voldoen aan de eisen:  

  • Gemakkelijk uitvoerbaar 
  • Eenvoudig aan te leren  
  • Techniek dient te passen bij de deelnemer  
  • Techniek moet geschikt zijn aan de vooraf gestelde hulpvraag  

   

  Onderdelen die aanbod kunnen komen zijn:  

  1. Weerbaarheidstechnieken 
  2. Bevrijdingstechnieken 
  3. Vervoerstechnieken 
  4. Fixatietechnieken  

  Weerbaarheidstechnieken:  

  Weerbaarheidstechnieken kun je splitsen onder verbale, mentale en fysieke weerbaarheid.   

  Alle 3 de aspecten zijn van belang om je uiteindelijk als deelnemer weerbaar te voelen.  

  Tijdens het onderdeel fysieke weerbaarheid komt o.a. aan bod:  

  • Houding  
  • Stevig staan  
  • Onbuigbare arm  
  • Omgeving / ruimte  
  • Ademhaling  

  Bevrijdingstechnieken:  

  Bevrijdingstechnieken zijn erop gericht om vanuit zelfverdediging je eigen veiligheid te waarborgen.  

  Proportionaliteit en subsidiariteit zijn 2 benamingen die erg belangrijk zijn in dezen.   

  Tijdens het onderdeel bevrijdingstechniek komt o.a. aan bod:  

  • Handbevrijding  
  • Polsbevrijding 1 en 2    
  • Middel bevrijding van voren en achteren  
  • Verwurging  
  • Kledingbevrijding  
  • Harenbevrijding  

   

  Controle / Vervoerstechnieken:  

  Dienen als doel de agressor onder controle te houden of te brengen, om van daaruit wanneer nodig naar een veilige(re) situatie of omgeving te vervoeren.  

  Tijdens het onderdeel controle / vervoerstechnieken komt o.a. aan bod:  

  • De polsklem  
  • De arm klem  
  • De haak (van voren en van achteren)  
  • De handtas  
  • De schommel   

   

  Fixatie totaal technieken:   

  Fixatie betekent in de letterlijk zin, iets vastzetten. Dit is ook het doel tijdens het trainen van een totale fixatie. Iemand geen enkele bewegingsruimte meer geven met als doel de veiligheid van jezelf de omgeving en de agressor te waarborgen. Let wel: totale fixatie is een heftige ingrijpende ingreep!   

  Tijdens het onderdeel totale fixatie komt o.a. aan bod:  

  • Fixeren op een tafel  
  • Fixeren op de grond  
  • Fixeren op een bed  
  • Fixeren op een deken   

   

  Duur:  

  In overleg op maat gemaakt.