Weerbaarheid

Een belangrijk en veel terugkomend begrip in de maatschappij. Stel je jezelf weleens de vraag: ben ik weerbaar en wat houdt dat in ?

Vanuit onze visie is mentale, verbale en fysieke weerbaarheid een belangrijke onderlegger om iets voor jezelf en de ander te betekenen, in welke vorm dan ook.  

  • Letterlijke definitie:
    Als je weerbaar bent, kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan met respect voor de ander je eigen grenzen stellen. Weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldervaringen en de kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert.

Deze definitie sluit mooi aan bij onze gedachte. We nemen jou in onze trainingen mee om verschillende basisprincipes van deze definitie te beheersen.

Denk aan:

  • Opkomen voor jezelf
  • Respect voor de ander
  • Grenzen stellen 
  • Preventief denken en acteren
  • Voorkomen van geweld

Wanneer je als individu deze thema’s beheerst, ben je zowel mentaal, verbaal als fysiek in staat om verantwoord te acteren in (moeilijke) situaties.

weerbaarheid