Gevaarsbeheersing

Waar weerbaarheid vooral gericht is naar jezelf, richt gevaarsbeheersing zich naar de situatie en de aanpak hierin.

De harde realiteit maar zoals het “normale” leven zijn gang gaat, tracht gevaarsbeheersing de onvoorziene situaties niet aan het toeval over te laten.

Gevaarsbeheersing begint met bewustwording van het potentieel gevaar, om dit vervolgens mee te nemen in de besluitvorming over de aanpak van de situatie. 

  • Planmatige aanpak
  • Integrale aanpak
  • Visie
  • Beleid
  • Ontwikkeling
  • Analyseren van gevaarsituaties
man schiet met banaan