Training

Tijdens onze trainingen trachten wij te werken aan bepaalde vaardigheden.

Het oefenen met zowel theoretische als praktische kaders, met als uitgangspunt:
vaardigheden te verbeteren en/of onderhouden.

Vanuit onze gedachten sluit dit mooi aan om elk individu vanuit een training theoretische en/of praktische kaders aan te reiken, die hij/zij op zijn eigen wijze en tempo kan inpassen in het leven.

Oefening baart kunst is een spreekwoord wat van toepassing is op trainen.

Training